The Land of the Midnight Sun: “For the love of Trolls!”

image

I went in search of Trolls – yes! I know they are a myth or are they?


Once upon a time there was a handy man named Thomas Dam. He could only find odd jobs to do here and there. It was the 1930’s and his daughter’s birthday was coming up, he could not afford to buy her anything.

Thomas did not give up. He made a Troll for his daughter, then he began to become a craftsman of troll making. He made them out of natural rubber; filled them with wood shavings. The hair was sewed on to skin, the clothes were sewed on.

Thomas wanted to mass produce the doll and had a factory. In the 1960’s Trolls began to find homes around the world. Since Thomas Dam there have been many who tried to copy his style but there is only one factory that has the perfect original troll: “The Dam Troll from The Troll Company in Gjøl.”

image

They are too cute. They are meant to be magical and bring good luck – so most of the dolls will be called ‘Lykke‘ meaning lucky in “The Lands of the Midnight Sun”.  They are handcrafted by the factory and are stamped with the DAM label – without this, your troll is just unable to give you much luck.

If you find yourself in Gjøl, Denmark. See the Trolls and get some luck. In the 90’s we all had to have a Troll – but we all knew about the DAM label. I was not sure about the fishing town. However, I know I owned a little troll when I was a child.

image

Then the most remarkable thing happened to me. I visited Oscarsborg fortress located near Drøbak, in the South of Norway. The fortress sits on a isle called, ‘Søndre Kaholmen’ and was built in 1845. Then there is another isle called ‘Nordre Kaholmen’  with a little draw bridge connecting both Isles – the boats could still pass between this bridge but they would have to be small boats or narrow.

The Fortress was attacked by SMS Blücher sailed into the Oslofjord early in the morning of April 9, 1940. This was when Oscarsborg was the most useful tool. Colonel Birger Eriksen had bombed the Blücher, using Oscarsborg fortress – holding back the German ships for a while.  It gave the King of Norway and enough time to flee Oslo before more German ships arrived. The government were stunned and unsure of what to do.

image

Unfortunately, the German’s took over Oscarsborg for 5 year’s. The reason why I say this is because – it was most unfortunate for a 100 year monument not to be in the hands of the country who built it.

I found the most extrodinary thing on the ‘Søndre Kaholmen’ next to some barracks. I never thought it would be possible to meet a real life troll. So, maybe Oscarsborg fortress is lucky after all.

image

Sat there on a tree guarding the Oslofjord.  So, now – I believe in Trolls and the magic in “The Land Of the Midnight Sun”. You never know what you may find. You never know what story a Troll has. I did not think to ask it. When you visit Oscarsborg fortress, do ask the troll how it came to be there. Do rub it for luck.

Translated in Nynorsk –

Jeg gikk på jakt etter Trolls – Ja! Jeg vet de er en myte eller er de?

En gang i tiden var det en hendig mann ved navn Thomas Dam. Han kunne bare finne strøjobber å gjøre her og der. Det var på 1930-tallet og hans datter var på vei opp, kunne han ikke råd til å kjøpe henne noe.

Thomas ga ikke opp. Han gjorde en Troll for sin datter, så begynte han å bli en håndverker av troll making. Han gjorde dem ut av naturgummi; fylte dem med sagflis. Håret ble sydd på huden, ble klærne sydd på.

Thomas ønsket å masseprodusere dukken og hadde en fabrikk. I 1960 Trolls begynte å finne hjem over hele verden. Siden Thomas Dam har det vært mange som prøvde å kopiere stilen hans, men det er bare en fabrikk som har den perfekte opprinnelige troll: ” The Dam Troll fra Troll Company i Gjøl”

De er for søt. De er ment å være magisk og bringe lykke – så det meste av dukkene vil bli kalt “Lykke” betyr heldig i “The Lands of Midnight Sun”. De er håndlaget av fabrikken og er stemplet med DAM etikett – uten dette, er bare ikke i stand til å gi deg mye lykke til ditt troll.

Hvis du befinner deg i Gjøl, Danmark. Se trollene og få litt flaks. På 90-tallet hadde vi alle å ha en Troll – men vi alle visste om DAM etiketten. Jeg var ikke sikker på om fiskelandsbyen. Men jeg vet at jeg eide en liten troll da jeg var barn.
 

Så er det mest bemerkelsesverdige ting som skjedde med meg. Jeg besøkte Oscarsborg festning ligger i nærheten av Drøbak, i Sør-Norge. Festningen ligger på en øy som heter, “Søndre Kaholmen ‘og ble bygget i 1845. Så det er en annen øy som heter” Nordre Kaholmen “med en liten draw broen som forbinder begge Isles – båtene kan fortsatt passere mellom denne broen, men de måtte være små båter eller smal.

Festningen ble angrepet av SMS Blücher seilte inn Oslofjorden tidlig om morgenen 9. april 1940. Dette var da Oscarsborg var det mest nyttige verktøyet. Oberst Birger Eriksen hadde bombet Blücher, ved hjelp av Oscarsborg festning – holde tilbake de tyske skipene for en stund. Det ga kongen av Norge og nok tid til å flykte Oslo før flere tyske skip ankom. Regjeringen var lamslått og usikker på hva du skal gjøre.
 
Dessverre tok det tyske er over Oscarsborg for fem år. Grunnen til at jeg sier dette er fordi – det var mest uheldig for en 100 år monument ikke å være i hendene på landet som bygde den.

Jeg fant det mest extrodinary ting på ‘Søndre Kaholmen “ved siden av noen brakker. Jeg hadde aldri trodd det ville være mulig å møte en ekte liv troll. Så, kanskje Oscarsborg festning er heldig tross alt.

Satt der på et tre vokter Oslofjord. Så nå – jeg tror på troll og magi i “The Land of the Midnight Sun”. Du vet aldri hva du kan finne. Du vet aldri hva historien en Troll har. Jeg trodde ikke å spørre det. Når du besøker Oscarsborg festning, ber trollet hvordan det kom til å være der. Gni det for flaks.

Is this just not weird and wonderful?

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s