Letter to my friend

image

Brev til min venn

Sa jeg fortelle deg at jeg elsker deg?
Nei – jeg kvalt på følelsene mine som jeg er vant til å bli såret.
Jeg skulle ønske jeg kunne stole på deg.
Jeg mener ikke å såre deg.

Alt jeg gjør er å kvele på ordene,
Så nå er jeg lære å finne mine ord,
Jeg vil fortelle deg i gang.
Jeg skylder deg en takk.

Det er fjellene og naturen,
Følelsen av min fortid være bak meg,
Opplevelser venter meg,
En fremtid, selv om det ikke er med deg, vil det være der jeg ønsker å være.

Bi – lingual help in case it was lost in translation:

Did I tell you that I love you?
No – I choked on my feelings as I am Used to being hurt.
I wish I could trust you.
I do not mean to hurt you.

All I do is choke on the words,
So now I am learning to find my words,
I will tell you in time.
I owe you a thank you.

It is the mountains and the scenery,
The feeling of my past being behind me, Adventures await me,
A future, even if it is not with you,
It will be where I want to be.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s